NIEUWS

Sterke toename schulden verwacht onder consumenten

23 november 2020 - In 2019 hadden 20% van de huishoudens in Nederland al schulden. Voor 2021 zijn de voorspellingen somber en kan het aantal huishoudens met schulden zelfs oplopen tot ruim 2,5 miljoen.

Van risicovolle schulden is sprake als men kampt met betaalachterstanden en regelmatig rood staat. Als men zelf de schulden echt niet meer kan oplossen spreekt men van problematische schulden. 

Voor 2020 en 2021 zijn de voorspellingen somber. Uit diverse recente publicaties blijkt dat de verwachting is dat de schuldenproblematiek een flinke toename zal zien in 2020 en 2021, onder meer door de invloed van de coronacrisis. De NVVK waarschuwt voor een mogelijke stijging van huishoudens met problematische schulden tot ruim één miljoen en daar bovenop nog eens anderhalf miljoen huishoudens met risicovolle schulden. Het totaal aantal huishoudens met schulden bedraagt dan maar liefst ruim 2,5 miljoen. 

 

 

Volgens gepubliceerd onderzoek van het NIBUD heeft één op de vijf Nederlanders vrijwel direct een inkomensterugval ondervonden dankzij de coronacrisis. Na de eerste corona golf gaf maar liefst 48% van de Nederlanders aan het gevoel te hebben niet voldoende geld achter de hand te hebben voor de komende periode. Opvallend is dat slechts 7% van de ondervraagden aangaven met een hulpvraag naar de gemeente te gaan.

De NVVK geeft aan dat mensen gemiddeld 5 jaar wachten voor ze hulp vragen. En in die tijd lopen de schulden vaak zo hoog op dat het probleem steeds moeilijker is op te lossen. Dit heeft gigantische financiële gevolgen voor de hele maatschappij.

 

SolventieCheck Insolventieregister

Vroegsignalering en schuldhulp zijn belangrijker dan ooit

Zo vroeg mogelijk schulden signaleren en zo snel mogelijk hulp bieden zullen de komende periode van groter belang zijn dan ooit. In de afgelopen jaren zijn diverse gemeentelijke en regionale initiatieven opgestart met onder andere als doel de weg naar schuldverleners bekender en makkelijker te maken zodat zo vroeg mogelijke signalering plaatsvindt. Helaas is er hierbij onvoldoende sprake van een landelijke, gestructureerde aanpak.

Schuldeisers hebben ook een verantwoordelijkheid

Schuldenproblematiek is een maat­schap­pe­lijk en gezamenlijk probleem. Ook onder­ne­mers en schuldeisers worden steeds meer aangesproken op hun ver­ant­woor­de­lijk­he­den. Hoe gaat men om met klantacceptatie? Hoe gaat men om met betalingsachterstanden, incassokosten en inningsprocessen in zijn al­ge­meen­heid? Er wordt steeds kritischer naar gekeken. Recent is aangekondigd dat  er een verplichte reactietijd voor schuldeisers gaat gelden wat bij mensen met schulden de druk van de ketel moet halen. Ook via dwang­akkoorden kunnen schuldeisers gedwongen worden mee te werken aan een schulden­regeling.

Hoe ga je als bedrijf om met consumentenschulden?

Natuurlijk wil een bedrijf ook geen klanten waarvan later blijkt dat deze niet kunnen betalen. Buiten de afschrijving die dit met zich meebrengt is vaak het hele proces van herinneringen, aanmaningen en uiteindelijk een schulden afhandelingsproces arbeidsintensief en langdurig. Dus ook voor bedrijven is het van belang schulden te voorkomen en áls ze ontstaan, zo snel mogelijk op te lossen.

Het SchuldenPlatform en de SolventieCheck

BringWay biedt met het SchuldenPlatform online een veilige en efficiënte manier voor afhandeling van schuldensituaties. Het SchuldenPlatform wordt gebruikt door meer dan 5.000 schuldhulpverleners en bewindvoerders bij de afhandeling van de schulden van hun cliënten. Hiervan is 95% lid van de NVVK. 

Binnenkort lanceert BringWay daarbij een nieuwe tool voor vroegsignalering: de SolventieCheck. Deze maakt het mogelijk om volledig maatschappelijk en veilig meerdere insolventieregisters op het bestaan van insolventie te checken. 

Meer informatie over het SchuldenPlatform of de SolventieCheck? Lees meer.