Schulden oplossen én voorkomen

 In 2018 is BringWay opgericht met als doel insolventiedossiers op een verantwoorde wijze effectiever te voorkomen en efficiënter af te handelen. Ons team van credit managers en ontwikkelaars heeft dan ook jarenlange ervaring in de wereld van insolventie.

Samen insolventie voorkomen en genezen

Vanuit hartje Rotterdam werken wij met een jong team specialisten aan het ver­be­te­ren van processen voor insolventie­dossiers. Wij streven het maat­schap­pe­lij­ke belang na om insolventie bij consumenten terug te dringen. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met de NVVK en andere be­lang­heb­ben­de organisaties. Zo werken we samen aan een betere solventie van de consument en een gezonder bedrijfsklimaat!
SolventieCheck Insolventieregister
SolventieCheck Insolventieregister

Onze certificeringen

We zijn trots dat we in september 2018 de ISAE 3402 type 1 verklaring hebben gehaald. Sinds oktober 2018 is ons management systeem voor beveiliging van informatie gecerti­ficeerd volgens de ISO 27001 normen. Deze inter­na­tio­naal erkende standaarden specificeren eisen voor het vast­stellen, imple­men­te­ren, uit­voe­ren, con­tro­le­ren, be­oor­de­len, bijhouden, verbeteren en beveiligen van een ge­do­cu­men­teerd In­for­ma­tion Secu­rity Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfs­risico’s voor de organisatie.

ISO 27001
ISAE

Een greep uit onze partners

DirectPay
Amsterdam
NVVK
Kredietbank Nederland
Kedin
Anders