Nieuws

Onervaren groep Nederlanders met schulden door Corona

12 januari 2021 – Onderzoek wijst uit dat door corona een nieuwe groep mensen met schulden is ontstaan die nauwelijks ervaring hebben met betalingsachterstanden en incasso’s. Hier schuilen een aantal gevaren in. Men zou bijvoorbeeld correspondentie kunnen negeren of bij gebrek aan ervaring de verkeerde beslissingen kunnen nemen hoe hier mee om te gaan. 

Uit het European Consumer Payment Report (ECPR) dat Intrum jaarlijks laat uitvoeren komt deze nieuwe groep naar voren. Het gaat om mensen die normaal geen problemen hebben met hun geldzaken. Dit gebrek aan ervaring kan leiden tot onverstandige beslissingen zoals bijvoorbeeld het lenen van geld om af te lossen. Ook zijn deze mensen vaak niet op de hoogte van de eventuele mogelijkheden die er bijvoorbeeld zijn qua betaalregelingen, het voorkomen van kosten of het bevriezen van een lening.

Uit het rapport blijkt dat een vijfde (21 procent) van de ondervraagde mensen daadwerkelijk achteruit is gegaan in inkomen. Maar ook mensen die (nog) geen financiële gevolgen hebben ervaren van de corona crisis maken zich zorgen. Een derde van hen geeft aan meer geldzorgen te hebben dan ooit en vrezen dat corona alsnog negatieve gevolgen voor hun inkomen zal gaan hebben.

nieuwe groep nederlanders in de schulden bringway

Heeft uw organisatie te maken met klanten met schulden en wilt u weten hoe BringWay u hierbij kan helpen? Lees meer.