17-02-2021

Aanscherping verificatieplicht kredietverstrekker

Stapeling van kleine kredieten en het feit dat betalingsachterstanden vaker voorkomen bij kleinere kredieten leidt ertoe dat de verificatieplicht voor kredietverstrekkers van consumentenkrediet verlaagd wordt van €1.000 naar €250.

Vaker betalingsachterstanden bij kleine kredieten

Kredietverstrekkers hebben nu pas vanaf een kredietbedrag van €1.000 een wettelijke verplichting om te controleren of de consument het bedrag wel goed kan aflossen. Minister Hoekstra van Financiën heeft vorige week bekend gemaakt dit bedrag te willen verlagen naar €250 om opbouw van verdere schulden te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat betalingsachterstanden vaker voorkomen bij kleinere kredieten van minder dan €1.000 euro. Dit wordt mogelijk veroorzaak doordat de kredietwaardigheid van de consument niet goed wordt getoetst. Vooral door de coronacrisis is het kopen bij postorderbedrijven en webwinkels populair geworden. Vaak blijkt bij dit soort kleinere leningen jaren later nog een betalingsachterstand te bestaan.

Renteverlaging voor koop op afbetaling verlengd

Ook is de renteverlaging voor het kopen op afbetaling en roodstaan door Hoekstra verlengd. Deze is in augustus 2020 ingegaan waarbij de wettelijke maximale rente verlaagt werd van 14% naar 10% voor bijvoorbeeld webwinkels of postorderbedrijven. De regeling gold tot 1 maart 2021, maar wordt nu verlengd tot 1 september van dit jaar.

Ook deze maatregel is ter bescherming van de consumenten die door de coronacrisis verlies van inkomen ondervinden en behoefte hebben aan krediet.

Gerelateerde oplossing

Beperk betaalrisico’s met de SolventieCheck

Met de SolventieCheck beperkt u uw risico op wanbetaling en brengen wij u in geval van insolventie van bestaande klanten snel in contact met de juiste partijen. De SolventieCheck biedt bijna 50% meer herkenning van consumenten met problematische schulden dan de openbare registers voor insolventie.