21-03-2021

Kennismaking met BringWay, interview met directeur Maurits Smit

In 2018 heeft BringWay het SchuldenPlatform gelanceerd zodat schuldhulpverleners en schuldeisers eenvoudig, efficiënt en snel digitaal kunnen samenwerken aan de behandeling van schuldendossiers. Ondertussen biedt BringWay meerdere IT oplossingen en diensten die het insolventietraject voor organisaties optimaliseren. Maurits Smit, directeur bij BringWay verteld over het geheim achter het succes van het platform, over andere oplossingen en diensten en over uitdagingen waar BringWay aan werkt.

Met één van jullie producten, het SchuldenPlatform, hebben jullie al bijna 5.000 gebruikers, ben je daar tevreden mee?

Ik ben natuurlijk heel trots dat we de afgelopen 3 jaar zoveel gebruikers hebben kunnen aansluiten en dat de gebruikers ons bovendien een tevredenheidscore van 4 op een schaal van 5 geven. Omdat we continu in ontwikkeling zijn, hebben we wel al weer nieuwe mijlpalen waar we naartoe werken. We geven onszelf dus wel een schouderklopje, maar hebben daarvoor niet al te lang de tijd.

Waar ik vooral ook trots op ben is dat wij met onze oplossingen en diensten in staat zijn gebleken onze klanten goed te helpen bij het optimaliseren van het insolventietraject en dat wij dankzij de SolventieCheck zelfs helpen om bekende insolventiegevallen niet verder te laten escaleren.

Wat is jullie geheim?

Voorafgaand aan de lancering in 2018 hadden wij al met enorm veel partijen gesproken die vanuit verschillende posities te maken hebben met het afhandelen van schuldendossiers. Op basis van die kennis hebben wij het platform gelanceerd. Ook geloven wij in samenwerking met andere partijen om oplossingen op elkaar te laten aansluiten dan naast elkaar te laten werken.

Maar ook daarna zijn we de afgelopen drie jaar intensief doorgegaan met partijen te blijven praten en ons kennisnetwerk steeds verder uit te breiden. En we blijven dit ook nu nog voortdurend doen.  Hierdoor hebben we een goed beeld van de problematiek die leeft. Ons team van ontwikkelaars is in staat snel te reageren op nieuwe of veranderende eisen.  De combinatie van expertise op het gebied van schuldenafhandeling en software ontwikkeling enerzijds en de snelheid waarmee we kunnen schakelen anderzijds zijn belangrijk geweest voor ons succes.

Wat zijn de actuele ontwikkelingen bij BringWay?

Wij werken aan diverse oplossingen op het moment.  Onlangs lanceerden we de SolventieCheck.  Tot wel 50% van consumenten die de SolventieCheck herkent op het hebben van problematische schulden worden niet vermeld in openbare registers, zoals bijv. het Centraal Insolventieregister of het curatele- en bewindregister.

We zien enorm veel belangrijkstelling voor deze oplossing. Het voorkomt zowel voor bedrijven als voor schuldhulpverleners het aangaan van onrealistische betaalverplichtingen bij hun klanten. Maar bedrijven zetten het ook in om al bestaande klanten met problematische schulden te herkennen.  Dit voorkomt de inzet van zinloze invorderingstrajecten. Maar ook krijgt het bedrijf direct de informatie van de schuldhulpverlener als wij die kennen. Het brengt schuldeisers en schuldhulpverleners dus sneller bij elkaar en er ontstaat tweerichtingsverkeer. Voorheen kwam het initiatief het opstarten van schuldenafhandeling verreweg altijd van de schuldhulpverlener.

Worden er nog meer nieuwe oplossingen gelanceerd in de nabije toekomst?

Doordat we met zoveel partijen praten worden steeds weer nieuwe uitdagingen blootgelegd. We werken aan diverse oplossingen die bepaalde onderdelen van het proces van schuldenafhandeling nog verder verbeteren.  Het intake proces bijvoorbeeld. Dit is voor veel schuldhulpverleners en bewindvoerders een enorm arbeidsintensief en langdurig proces. Er komen erg veel documenten bij kijken en het kost hen veel tijd om de schuldenpositie van hun klant in kaart te brengen.  Wij testen nu een oplossing die per intake wel 45 minuten aan tijdbesparing kan opleveren. Kostentechnisch dus aantrekkelijk. Maar bovendien veel vriendelijker voor consumenten die het intakeproces doorlopen.

Wat zie je als voornaamste doelen voor BringWay in het komende jaar?

We willen het SchuldenPlatform nog verder laten groeien, met name door het aansluiten van nog meer schuldeisers.  Hoe meer schuldeisers via hetzelfde kanaal werken, hoe sneller en makkelijker het proces voor alle betrokkenen wordt afgehandeld.  Vanzelfsprekend moet ook de SolventieCheck een succes worden. Gezien de grote belangstelling van diverse partijen hebben we daar het volste vertrouwen in.

Daarnaast werken we steeds meer samen met partners om samen deeloplossingen te combineren tot een beter geheel.  Hier zitten een aantal zeer interessante projecten tussen waaronder bijvoorbeeld het Schuldenknooppunt van de NVVK.  Ik verwacht dat hieruit weer nieuwe oplossingen ontstaan die wij dit jaar lanceren.

Tot slot: wat heeft je het meest verbaasd de afgelopen drie jaar?

Schulden afhandelen en oplossen is teamwerk. Alle partijen die ik spreek die met het proces van schuldenafhandeling te maken hebben lijken het over één ding roerend eens te zijn: het proces moet sneller, simpeler en minder arbeidsintensief worden. In het belang van alle partijen én de consument.

Het heeft mij verbaasd dat er dan toch nog zo ontzettend weinig geautomatiseerde standaardisatie was in de samenwerking tussen schuldeisers en schuldhulpverleners en bewindvoerders. Dit komt waarschijnlijk mede omdat men vaak slecht op de hoogte is van elkaars werkwijzen en uitdagingen en qua automatisering beperkingen ervaart. Wij spreken met alle partijen en hebben de ontwikkelexpertise in huis. Ik zie het dan ook als een schone taak voor BringWay om deze partijen te blijven verbinden zodat het proces en erbij behorende automatisering steeds beter en efficiënter wordt.

Gerelateerde oplossing

Efficiënte behandeling schuldendossiers met het SchuldenPlatform

Met het SchuldenPlatform verbinden wij u digitaal met bijna 5.000 aangesloten schuldhulpverleners en bewindvoerders. De stappen van het insolventieproces zijn zodanig efficiënt geautomatiseerd dat dit u een grote operationele kostenbesparing oplevert.