21-03-2021

SolventieCheck: tot wel 50% vaker herkenning van schulden bij uw klant

In diverse openbare registers in Nederland kunt u controleren of uw klant heeft te maken met insolventie of onderbewindstelling. Dit is belangrijke informatie voor uw bedrijfsvoering. Tot bijna 50% van consumenten die de BringWay SolventieCheck herkent op het hebben van problematische schulden en/of die onder bewind staan worden niet vermeld in de openbare registers voor insolventie.

Als u een overeenkomst sluit met iemand die voorkomt in de openbare registers, zoals bijvoorbeeld het Centraal Insolventieregister of het curatele- en bewindregister, komen de nadelige financiële en overige gevolgen voor rekening van uw bedrijf. Helaas zijn de registers niet altijd even up-to-date. BringWay heeft onlangs de SolventieCheck gelanceerd. Bijna 50% van consumenten die de BringWay SolventieCheck herkent op het hebben van schulden en/of die onder bewind staan worden niet vermeld in de openbare registers.

Hoe werkt de SolventieCheck?

De SolventieCheck combineert data van openbare registers zoals het Centraal Insolventieregister of het curatele- en bewindregister aan de data van de vele consumenten uit het BringWay SchuldenPlatform, vanzelfsprekend na toestemming. Het SchuldenPlatform bestaat sinds 2018. Hierin werken bijna 5.000 schuldhulpverleners en bewindvoerders samen met schuldeisers bij het afhandelen van schuldendossiers van consumenten.

Dankzij de koppeling met het SchuldenPlatform herkennen de gebruikers van de SolventieCheck tot 47% meer van consumenten met problematische schuldensituaties dan door de openbare registers worden herkend. Bovendien wordt de SolventieCheck in één handeling uitgevoerd. Hierdoor hoeven niet meerdere databanken steeds apart te worden geraadpleegd.

Snellere afhandeling van schulden

Als de schuldhulpverlener of bewindvoerder bekend is krijgt u ook deze data meegeleverd. U bespaart tijd omdat u daarmee direct in contact komt met de juiste partij voor schuldenafhandeling. Voor de schuldhulpverlener of bewindvoerder betekent dit dat zij proactief informatie over de vorderingen op hun cliënt krijgen. De schuldensituatie van de consument zal sneller in kaart worden gebracht waardoor voor de consument wordt voorkomen dat de schuldensituatie verergert en eerder wordt begonnen aan schuldenafhandeling en herstel van zijn financiële situatie.

Met de inzet van de SolventieCheck bespaart u tijd, vermindert het risico op wanbetaling, voorkomt u de inzet van minder zinvolle incasso middelen én voorkomt het aangaan van onrealistische betalingsverplichtingen bij consumenten.

Wilt u ook sneller, meer betrouwbaar en completere informatie over of uw klanten kunnen betalen? Meer over de SolventieCheck. 

Gerelateerde oplossing

Beperk betaalrisico’s met de SolventieCheck

Met de SolventieCheck beperkt u uw risico op wanbetaling en brengen wij u in geval van insolventie van bestaande klanten snel in contact met de juiste partijen. De SolventieCheck biedt bijna 50% meer herkenning van consumenten met problematische schulden dan de openbare registers voor insolventie.