Privacy statement BringWay B.V.

BringWay B.V. faciliteert efficiënte communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. BringWay vervult hierin louter een administratieve rol. BringWay heeft inhoudelijk geen bemoeienis met de be- of afhandeling van dossiers. BringWay is geen eigenaar van vorderingen die via het platform van BringWay worden behandeld.

Als u de website www.BringWay.com (‘onze website’) bezoekt, of diensten van BringWay afneemt en/of gebruikt dan verwerken wij gegevens van u.

Uw privacy is belangrijk en wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te beschermen. Daarom gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen we er voor dat uw gegevens bij ons veilig zijn en vertrouwelijk worden behandeld. Hoe we dat doen hebben we in dit privacybeleid voor u op een rij gezet.

Met dit privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt en diensten van ons afneemt en gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en op alle producten en diensten die wij via onze website aanbieden. Door gebruik te maken van onze website en/of een dienst ons af te nemen geeft u aan het privacybeleid te accepteren

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website en van onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

BRINGWAY B.V. IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Hebben we het in deze privacy verklaring over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ dan bedoelen we daarmee BringWay B.V., gevestigd aan Blaak 16, 3011 TA in Rotterdam. Wij handelen onder de naam ‘BringWay’. Wij zullen onszelf hieronder aanduiden met ‘BringWay’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’.

WIJ VERWERKEN UW GEGEVENS ALS U ONZE WEBSITE BEZOEKT

De gegevens die wij van u verwerken

Als u onze website bezoekt verwerken wij informatie over uw bezoek aan en gebruik van onze website, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op onze website. Daarbij maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BringWay of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie, om inzage te krijgen hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Waarom we uw gegevens mogen gebruiken

– Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen en onder de aandacht te brengen.

Meer informatie?
Raadpleeg ons cookie statement voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken, hoe lang we uw gegevens bewaren en welke keuzes u daarin heeft.
Cookiestatement

WE VERWERKEN UW GEGEVENS ALS U EEN DIENST EN/OF PRODUCT VAN ONS AFNEEMT

De gegevens die wij van u verwerken

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten en/of producten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, zoals:

– uw voornaam, achternaam, geslacht, initialen, straat, postcode, huisnummer + toevoeging, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, schuld (per schuldeiser), omvang schuld (per schuldeiser)

– voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, werkgever (als bedrijf), straat, huisnummer, postcode, woon-/vestigingsplaats van uw schuldhulpverlener.

– Persoonsgegevens van werknemers van schuldeisers: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of sms), dan zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de berichten bewaren, samen met uw contactgegevens en onze reactie daarop.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

– om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en onze diensten aan u te leveren, om uw gebruik van onze website te faciliteren en om u, waar van toepassing, een factuur te kunnen sturen. Zonder uw gegevens kunnen wij onze diensten niet verlenen.

– om onze website en onze systemen te beveiligen, om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen, om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtspositie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen

– voor het uitvoeren van marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek. Wilt u niet dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden laat het ons dan weten via het onder ‘Contact’ aangegeven adres.

– we gebruiken uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres, om u onze nieuwsbrief te sturen en om u telefonisch en via e-mail te informeren over de nieuwe ontwikkelingen en zaken waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Wilt u geen mailings van ons ontvangen? Laat het ons dan weten via het onder ‘Contact’ aangegeven adres. U kunt u ook in elke mailing die u van ons ontvangt en in elke nieuwsbrief uitschrijven.

– om de door ons via onze website www.solventiecheck.nl geboden dienst ‘Solventiecheck’ te kunnen leveren. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Meer informatie over gebruik van uw gegevens door Solventiecheck vindt u op www.solventiecheck.nl.

Waarom we uw gegevens mogen gebruiken

– Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst.

– Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen en onder de aandacht te brengen.

– Wij verwerken uw gegevens alleen voor Solventiecheck met uw toestemming.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Al uw gegevens bewaren wij in onze administratie. Uw gegevens blijven daar in ieder geval bewaard zolang u klant bij ons bent. Bent u geen klant meer van ons, dan blijven uw gegevens nog vijf jaar in onze administratie staan. Dat is de wettelijke verjaringstermijn. Financiële gegevens zoals facturen worden om fiscale redenen zeven jaar bewaard.

WEBSITES DIE AAN ONZE WEBSITE GEKOPPELD ZIJN

Op onze website bieden wij links naar websites van derden. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om vanuit onze website naar een andere website te gaan, onze privacy verklaring niet langer van kracht is. Derden kunnen hun eigen privacy- en cookiebeleid hanteren. Lees altijd dat beleid voordat u verder gaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door (websites van) derden.

HOE WE UW GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. De systemen waar uw gegevens zijn opgeslagen zijn beveiligd met encryptie, gebruikersnaam en complex wachtwoord. Om er voor te zorgen dat alleen die personen die uw gegevens voor hun taak echt nodig hebben toegang hebben tot uw gegevens werken we met toegangsauthorisatie. Die toegangsauthorisatie is functiegebonden en wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast.

BIJ ONZE DIENSTVERLENING SCHAKELEN WIJ SOMS DERDEN IN, DIE UW GEGEVENS VERWERKEN

Wij gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die worden geleverd door derden. Wij geven derden alleen toegang tot uw gegevens als wij ervan overtuigd zijn dat uw privacy bij die derden gewaarborgd is. Met iedere derde die toegang krijgt tot uw gegevens hebben we afgesproken dat ze uw gegevens vertrouwelijk zullen behandelen, dat zij uw gegevens niet zelf voor andere doelen gaan gebruiken en dat zij uw gegevens voldoende beveiligen.

Als we uw gegevens willen doorgeven aan een derde buiten Europa, dan doen we dat alleen als uw privacy voldoende beschermd blijft. Biedt het land zelf niet voldoende privacywaarborgen, dan zorgen wij ervoor dat we contractuele afspraken maken om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld door het sluiten van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

In sommige gevallen moeten we uw gegevens op grond van een wettelijke verplichting aan een derde verstrekken, zoals de Belastingdienst. Dat kunnen we niet weigeren, maar ook dan kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

UW RECHTEN

U hebt recht op inzage in de gegevens die we van u verwerken. U kunt bij ons opvragen welke gegevens we van u hebben en waarvoor we uw gegevens gebruiken. Ook heb u het recht om uw gegevens te laten corrigeren en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Correctie van uw gegevens kan alleen als uw gegevens niet juist zijn. Verwerken we uw gegevens op een manier die u niet wilt dan kunt u daartegen bezwaar maken en ons vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken stuur dan een brief of een e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar het onder ‘Contact’ aangegeven adres. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze aan ons stuurt. En geef duidelijk aan waar het u om gaat en wat u van ons vraagt. Wij sturen u dan binnen een maand onze reactie.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die worden verzonden door partners en andere derden, neemt u rechtstreeks contact op met de partner of de derde partij. In het geval van onze Partners, zullen we graag doen wat we kunnen om u te helpen als u onze hulp nodig heeft.

Komen we er samen niet uit? Dan hebt u ook altijd de mogelijkheid om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Contact

BringWay B.V.
Blaak 16
3011 TA Rotterdam

of stuur een email naar
privacy@bringway.com.