user-safety-check-04

Duurzaam insolventie bij consumenten voorkomen met de SolventieCheck

Nederland kent 1,4 miljoen huishoudens met financiële problemen. De SolventieCheck voorkomt onrealistische betaalverplichtingen bij consumenten en realiseert vroegsignalering. Zo blijven we insolventie een stap voor!

Betaalrisico's beperken

Als ondernemer heeft u de verantwoordelijkheid om vóór iedere overeenkomst te controleren of de consument voorkomt in de openbare insolventieregisters. Wanneer dit het geval is tij­dens het sluiten van de overeenkomst, draa­gt uw bedrijf het financiële risico bij een volgende wanbetaling. De SolventieCheck voor­komt deze situa­tie volledig autom­atisch en toont aanvullende waarde­volle in­for­ma­tie. 

solventiecheck bringway
mvo

Verantwoord insolventie informatie inzien

De SolventieCheck combineert insolventie informatie vanuit meerdere bronnen, waaronder het centraal insolventieregister en het curatele register. Zodoende krijgt u meer inzicht in de financiële situatie van nieuwe en bestaande klanten. U raadpleegt, volledig maatschappelijk verantwoord en veilig, meerdere insolventieregisters op het bestaan van insolventie. De registers bevatten actuele gegevens van miljoenen consumenten en kunnen op ieder gewenst moment worden opgevraagd. 

Insolventie voorkomen en genezen

De SolventieCheck voorkomt het ondernemersrisico, onnodige insolventie én tijdverspilling. Ook bij een bestaande klant kunnen we insolventie inzien en constateren dat de klant echt niet kan betalen. We gaan vervolgens in gesprek om duurzame afspraken te maken met behulp van het SchuldenPlatform. Zo voorkomen we de inzet van onnodige middelen en verdere escalatie van het minnelijk traject. Help ook mee in de strijd tegen insolventie!

Test Voorkomen is beter dan genezen 4

MVO

Klantbehoud

Betaalrisico's verlagen

Tijd besparen

Kosten besparen

AVG, ISEA en ISO

Een greep uit onze partners

DirectPay
Amsterdam
NVVK
Kredietbank Nederland
Kedin
Anders