Nieuws

website bringway aanscherping

Aanscherping verificatieplicht kredietverstrekkers

17 februari 2021 – Stapeling van kleine kredieten en het feit dat betalingsachterstanden vaker voorkomen bij kleinere kredieten leidt ertoe dat de verificatieplicht voor kredietverstrekkers van consumentenkrediet verlaagd wordt van €1.000 naar € 250.

1200x628pix OndernemerInZorgen website

Ca. 65.000 zzp’ers komen naar verwachting in de schuldsanering​

19 januari 2021 – De verwachting is dat steeds meer ZZP’ers en MKB’ers dit jaar in een schuldentraject terecht komen. Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht deze ondernemers te helpen met het oplossen van hun problematische schulden. Niet alle gemeenten zijn er echter klaar voor.

nieuwe groep nederlanders in de schulden bringway

Nieuwe, onervaren groep schuldenaren

12 januari 2021 – Door corona is een nieuwe groep mensen met schulden ontstaan die nauwelijks ervaring hebben met betalingsachterstanden. Hier schuilen een aantal gevaren in. Men zou bijvoorbeeld correspondentie kunnen negeren of bij gebrek aan ervaring de verkeerde beslissingen kunnen nemen hoe hier mee om te gaan. 

1200x628pix CJIB schuldregeling blog

CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling

17 december 2020 – Tot voor kort hadden schuldhulpverleners regelmatig last van het feit dat ‘niet saneerbare vorderingen’ van het CJIB eerst moesten worden betaald voordat een schuldregeling van start kon gaan. Hierdoor werden vaak ook andere schulden niet opgelost. Dat is nu per 1 december veranderd.

1200x628pix onnodige schulden website

Onnodige schulden doordat studenten beurs mislopen

15 december 2020 – Onderzoek door het CPB concludeert dat een kwart van de studenten die recht hebben op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt. Afhankelijk van hun situatie lopen zij een bedrag mis van tussen de € 175 en €400 per maand.

website Meer mensen in problemen door informele schulden

Meer mensen in problemen door informele schulden

8 december 2020 – Informele schulden zijn schulden die aangegaan zijn bij familie en vrienden en niet op papier staan. Hulporganisaties waarschuwen dat mensen met informele schulden door de coronacrisis verder in de problemen komen.