Nieuws

Verplichte reactietermijn voor schuldeisers bij schuldafhandeling

1 december 2020 – Bij schuldafhandeling is de reactietijd van sommige schuldeisers vaak een ernstig vertragende factor in het proces. Daarom is nu een wetvoorstel in de maak waarbij schuldeisers een verplichte reactietermijn krijgen om informatie te geven over openstaande schulden en schuldeisers moeten aangeven of zij meewerken aan oplossing van schulden.

De langzaamst reagerende schuldeiser bepaalt het tempo

 

Een schuldregeling wordt alleen voorgesteld als een betalingsregeling echt niet meer mogelijk is. Daarbij wordt met de diverse schuldeisers een percentage van de openstaande schuld afgesproken die wordt betaald, waarna de rest van de schuld wordt kwijtgescholden.

Volgens de NVVK heeft de gemiddelde schuldenaar 14 verschillende schuldeisers. Schuldafhandeling is daardoor een uitdaging want om een minnelijke schuldregeling te kunnen treffen moet iedere afzonderlijke schuldeiser reactie geven op de verzoeken van de schuldhulpverleners tot saldo opgave en voorstellen tot schuldregeling. Als maar één van de schuldeisers niet, of laat, reageert wordt de hele schuldafhandeling daardoor vertraagd.

reactietijd schuldeisers

Uitdagingen zijn de snelheid en de manier van communicatie  

Helaas communiceren schuldhulpverleners en schuldeisers op allerlei verschillende manieren met elkaar. Brieven, e-mails, portals, telefoongesprekken en webformulieren worden naast elkaar ingezet. Bovendien is de werkwijze vaak niet goed op elkaar afgestemd. Dit leidt tot vertraagde reactietijden. De verplichte reactietermijn die nu wordt voorgesteld kan vertraging helpen voorkomen. De exacte termijn moet in het wetsvoorstel nog verder worden uitgewerkt.

Zijn schuldeisers voorbereid?

Maar zijn schuldeisende partijen altijd ingericht om te voldoen aan deze maximale reactietermijn? Daar bestaan grote verschillen in. Wat hierbij bijvoorbeeld meespeelt is of schuldeisers en schuldhulpverleners analoog of digitaal werken. De wetswijziging zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat organisaties snel hun processen en werkwijze met betrekking tot schuldafhandeling onder de loep moeten nemen en verbeteren.

 

Meer weten over hoe BringWay u kan helpen uw organisatie efficiënt in te richten bij de afhandeling van schuldendossiers? Meer weten.